Dart编程实例 - const 关键字

本文为大家分享 Dart编程实例 - const 关键字 的具体示例代码,提供大家参考,具体内容如下:

void main() {
   final v1 = 12;
   const v2 = 13;
   v2 = 12;
}

本文为大家分享 Dart编程实例 - 算术操作符 的具体示例代码,提供大家参考,具体内容如下:void main() { var num1 = 101; var num2 = 2; var res = 0; ...