Dart编程实例 - toDouble 方法

本文为大家分享 Dart编程实例 - toDouble 方法 的具体示例代码,提供大家参考,具体内容如下:

void main() {
   int n1 = 2;
   var value = n1.toDouble();
   print("Output = ${value}");
}

本文为大家分享 Dart编程实例 - toInt 方法 的具体示例代码,提供大家参考,具体内容如下:void main() { double n1 = 2.0; var value = n1.toIn ...